KOUZLO LOUTEK
V MARINGOTCE

                                                    

                                                Josef Skupa kdysi řekl: „Dětem vždy imponují panáčci. Imponují jim
                                               
proto, poněvadž jsou menší než ony, a proto jejich vztah k nim je bližší,                                                 niternější. Proto mají loutky tak nesmírný vliv na výchovu dětí, a bylo by                                                 chybou jich plnou měrou nevyužívat.“

                                                Děti dnes vyrůstají v jiném světě, dívají se na televizi, hrají hry na
                                               
počítačích... Zdálo by se, že loutky už pro ně budou něčím starým,
přežitým. A přeci jsem se při výstavách, na kterých jsem se podílela, ať už v Čechách nebo za
hranicemi, přesvědčila, že to není pravda. Děti znovu a znovu přicházejí a s rozzářenýma očima objevují kouzlo postaviček na nitích.

Vilém Janeček má krásnou sbírku dřevěných řezbovaných loutek, která si zaslouží pozornost.
Loutky řezbářů známých i neznámých, loutky, s nimiž se hrálo ve školách, po spolcích i po
domácnostech v různých koutech země – celkem na 150 loutek. Nainstalovat je do vozu
a putovat s nimi z místa na místo považuji za báječný nápad. Janečkovi jako by se tak vraceli k původním loutkářským kořenům, do dob, kdy loutkáři putovali se svým divadlem po kraji. Věřím, že všude, kam zamíří, potěší děti i jejich rodiče. A při nesou do dnešního uspěchaného světa zas trochu té starodávné poezie, o které hovořil třeba i Mikoláš Aleš: „Sedli jsme si na seno, ani jsme nedutali, jenom jsme se dívali na prince, na krále, princezny a královny. Tak dávno tomu už a na všecko se dobře pamatuji. Taková krásná jako živá pimprlata tam visela. Člověk by ani nevěřil, co je poezie v takovém prostém lidovém kumštu…“

 

Lenka Šaldová
kurátorka loutkářské sbírky
divadelní oddělení Národního muzea Praha

Úvod

Kouzlo loutek v maringotce

Potulní loutkaři

Rodinné loutkové divadélko

Ježibaba

Čerti

Vodníci

O nás

Fotogalerie

Z pohádky do pohádky